Авторська програма з економіки для учнів початкових класів

 
 

Авторська програма з економіки для учнів початкових класів
КУ Сумська загальноосвітня школа І –ІІІ ступенів №27

 

Програма

з економіки

для початкових класів

 

 Над програмою працювала вчитель КУ Сумської загальноосвітньої школи I-III ступенів №27

Луговська Ірина Олександрівна

 Пояснювальна записка

 Програма факультативного курсу «Основи економічних знань» розроблена в руслі концепції особистісно – орієнтовного підходу до навчання. Вона базується на проекті  державних стандартів загальної середньої освіти з економіки.

          Діти отримують економічні знання не як самостійні і ізольовані, а в тісній єдності з людиною, навколишнім світом, створеним її руками і розумом. Ці знання мають логічно вливатися в комплекс знань про життя.

Програма зорієнтована на активне використання діяльністного підходу до навчання учнів. Провідена роль у ній відводиться методам активного навчання, які передбачають розвиток у дітей здібностей проводити спостереження, порівнювати, аналізувати, зіставляти, встановлювати причинно – наслідкові зв’язки, пояснювати характер побаченого, класифікувати, робити висновки, узагальнення.

          Програма курсу передбачає використання рольових і дидактичних ігр, дискусій, залучення засобів образотворчого мистецтва, використання літературного матеріалу, екскурсій, а також організацію фронтальної, парної, та групової роботи учнів. Курс економіки для молодших школярів органічно пов'язаний з такими предметами як математика, розвиток мовлення, природознавство, образотворче мистецтво. Вивчення основ економіки буде тим продуктивніше, чим тісніше здійснюватимуться міжпредметні зв’язки. Програма розрахована на 4 роки навчання по 1 годині на тиждень.

Головними завданнями курсу є:

-        формування в молодших школярів економічного мислення, системи поглядів, принципів, норм поведінки в умовах ринкових відносин;

-        ознайомлення з життям і діяльністю людей, потребами і обмеженістю їх задоволення;

-        окресленням кола найпростіших економічних понять, категорій, явищ, процесів, законів;

-        розвитком критичного мислення, умінням вирішувати складні проблеми, порівнювати альтернативні точки зору і приймати рішення;

-        засвоєнням первинних практичних навичок, що дадуть змогу бути грамотним споживачем на українському ринку;

-           формуванням навичок пошуку школярами тих сторін безпосереднього оточення, які допомогають їм пристосовуватися до умов, що постійно змінюють їх;

-        розвитком в учнів економічного мислення і ділової поведінки;

-        підготовка до професійної діяльності у сфері бізнесу;

-        створення основ для подальшого вивчення економіки в старших класах.

 1 клас (34 години на рік)

№ п/п

теми

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

 

 

Тема 1 «Життя як вияв дії» (7годин)

Учні повинні:

– розрізняти фізичну і розумову працю людини;

–  називати професії людей розумової і фізичної праці.

 

Ключові слова:

розумова праця;

–фізична праця.

1

1

Труд – рушійна сила економіки

2

2

Як трудяться на землі звірята і птахи?

3

3

Види праці і людської діяльності.

4

4

Фізична праця людини.

5

5

Розумова праця людини.

6-7

6-7

Екскурсія на підприємство.

8

1

Тема 2 «Первинне уявлення про товар (10 годин)

Знайомство з поняттям «товар», «річ».

Учні повинні:

– розрізняти

економічні поняття «ціна»,«кількість»,«вартість

-– називати за зразком

ціну товару;

– знаходити на упаковці необхідну інформацію для покупця;

– називати приклади – групи продовольчих і непродовольчих товарів.

Ключові слова:

– ціна, кількість, вартість;

– продовольчі товари;

–непродовольчі  товари4

– супермаркет.

9

2

Знайомство з поняттям «ціна», «кількість»,«вартість товарів». Поняття «оптова ціна».

10

3

Знайомство з поняттям «покупець». Минулі і сучасні назви професій торгівельних працівників.

11

4

Знайомство з упаковкою для товарів.

Інформація для покупця на упаковці товарів. Практичне виготовлення з паперу упаковки для морозива за шаблоном.

12

5

Знайомство з поняттям «продовольчі» товари.

13

6

Знайомство з поняття«непродовольчі товари». Практичне виготовлення аплікаціі одягу для дівчат і хлопців за шаблоном.

14

7

Сучасний супермаркет – місце продажу продовольчих і непродовольчих товарів

15

8

Ділова гра «В супермаркеті»

16-17

9-10

 Екскурсія до супермаркету.

18

1

Тема 3 Первинне уявлення про економіку (5 годин)

Поняття економічного складу і піднесення.

Учні повинні:

– розрізняти поняття  «спад» і «піднесення»;

– порівнювати знаряддя праці сучасні і минулі.

Ключові слова:

– економічний спад;

– економічне піднесення;

– технічний прогрес;

– Дик і Мак Макдональди.

19

2

Поняття «технічного прогресу» в економіці.

20

3

Видатні підприємці. Як вони досягли успіху?

21-22

4-5

Екскурсія до Макдональдсу

23

1

Тема 4 Сімейна економіка (7 годин)

Навчання дітей: чи вмієте ви готувати домашнє завдання? Економне використання учбового часу.

 

Учні повинні: 

– за алгоритмом розпо-  відати послідовність підготовки уроків;

– розповідати послідовність догляду за взуттям, одягом.

Ключові слова:

– домашнє завдання;

– уроки;

– відпочинок.

 

24

2

Твій вільний час – твоє багатство. Економне, раціональне використання віль-ного часу.

25

3

Праця дітей: чи вмієте ви прибирати кімнату?

26

4

Праця дітей: чи вмієте ви доглядати за одягом?

27

5

Праця дітей: чи вмієте ви доглядати за взуттям?

28-29

6-7

Урок – змагання «Що я вмію робити сам?»

30

1

Тема 5 Власна справ (5 годин)

Бізнесмен. Складові успіху роботи бізнесмена.

Учні повинні:

– наводити приклади;

– конкуренції в бізнесі;

– розповідати за алгоритмом послідовність складання власної справи.

Ключові слова:

– бізнесмен;

– конкуренція;

– власна справа.

31

2

Конкуренція в бізнесі.

32

3

Як організувати власну справу? Практичне складання бізнес – плану власної справи.

33-34

4-5

Узагальнюючий урок за рік. «Економічна вікторина»

 

2 клас  (34 години на рік)

№ п/п

теми

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Тема 1 Введення в економіку(3 години)

Поняття «економічна абетка»

Учні повинні:

–вміти користуватись  додатковою економіч- ною літературою.

Ключові слова:

–економічна

енциклопедія;

– економічні довідники;

– економічні словники.

2

2

Довідкова література з економіки

3

3

Економічні ігри і змагання по телебаченню

4

1

Тема 2 «Обмін. Товар. Гроші»   

( 12 годин)

Примітивний обмін у часи первинних людей. Подорож до країни натурального господарства.

Учні повинні:

– знати про перші товарні гроші;

– наводити приклади спеціалізації;

– визначати продуктивність праці на елементарних прикладах;

– знати про юридичну відповідальність про

підробку грошей.

Ключові слова:

– спеціалізація;

– товарні гроші;

– бартер;

– гривня;

– нумізматика;

– нумізмати;

– фальшивомонетники.

 

5

2

Подорож до країни натурального господарства.

6

3

Спеціалізація – ефективний спосіб

господарювання.

7

4

Корпорація праці. Неможливість виробництва товару однією людиною.

8

5

Бартер – обмін товару на товар.

9

6

Гривні часів Київської Русі (часів  Володимира Великого).

10

7

Хто колекціонує гроші? Нумізмати і нумізматика

11

8

Шахрайство з грошима. Фальшиво

монетники. Підробка грошей – карна справа.

12

9

Ринок – сучасний товарний обмін.

13

10

Діти і гроші. Кишенькові гроші.

14-15

11-12

Екскурсія до краєзнавчого музею

(відділ нумізматики).

16

1

Тема 3 «Багатство.Власність» ( 9 годин)

Багатство як сума цінностей усього майна родини.

Учні повинні:

– знати про шляхи досягнення багатства;

– наводити приклади рухомого і нерухомого майна;

– наводити приклади різних видів власності;

Ключові слова:

– рухоме майно;

– нерухоме майно;

– особиста власність;

– приватна власність;

–державна власність;

–оренда,орендар.

17

2

Відомі багатії світу.Як вони досягли успіху?

18

3

Рухоме майно.

19

4

Нерухоме майно.

20

5

Власність як джерело багатства.

21

6

Поняття особистої власності.

22

7

Поняття приватної власності.

23

8

Поняття державної власності.

24

9

Оренда як передача власності в тимчасове користування за плату. Орендар і орендодавець.

25

1

Тема 4 «Банк і банківська справа.» ( 9 годин)

Банк. Первинне уявлення про банк.

Учні повинні:

– знати про роль банку;

– знати про основні банківські операції;

– знати професії банківських працівників.

Ключові слова:

– банк;

– банкір;

– банкомат;

– банкнота;

– страхування;

– вклад;

– позика.

26

2

Професії банківських працівників.

27

3

Поняття розрахункового рахунку в банку.

28

4

Банківські операції "вклад", "позика".

29

5

Банкноти .Банкомат.

30

6

Банківські розрахунки за допомогою безготівкових грошей.

31

7

Страхування як засіб захисту майна і здоров'я людей.

32-33

8-9

Екскурсія до банку.

34

10-11

Урок узагальнення і систематизації знань учнів.Інтелектуальна гра «Економічний ринг»

  

3 клас (34 години на рік)

№ п/п

теми

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Тема 1 «Економіка і я » (3 години)

Що вивчає наука економіка?

Учні повинні:

– знати про основні розділи економіки;

– приклади розподілу обов’язків в сім ї.

Ключові слова:

– господар;

 – помічник.

2

2

Що дає економіка мені і моїй сім'ї?

3

3

Я – господар вдома.

 

4

1

Тема 2 «Гроші.  Обмін» (9 годин)

Бартер-найпростіша форма обміну

Учні повинні:

– повинні пояснити причину обміну і його вигоду в конкретних ситуаціях;

– розпізнати паперові гроші;

– розпізнати грошові одиниці країн.

Ключові слова:

– аверс;

– реверс;

– паперові гроші;

– металеві гроші;

– євро.

5

2

Як виникли гроші?

6

3

Сучасні паперові гроші. Відомі люди на аверсі паперових грошей.

7

4

Сучасні паперові гроші. Відомі пам’ятники культури на реверсі паперових грошей.

8

5

Сучасні металеві гроші. Ювілейні монети.

9

6

Грошові одиниці різних країн.

10

7

Євро – нова грошова одиниця об’єднаної Європи.

11-12

8-9

Екскурсія в банк.

13

1

Тема 3 «Потреби» ( 3 години)

Що таке потреби? Види потреб.

Учні повинні:

– наводити приклади потреб людини;

– наводити приклади потреб учня;

Ключові слова:

– потреби;

– головні потреби;

– другорядні потреби.

14

2

Різноманітність проблем і обмеже- ність можливостей

15

3

Потреби в шкільному житті.

 

16

1

Тема 4 «Доходи сім ї»  (5 годин)

Поняття «заробітної плати».

Учні повинні:

– знати про види зарплати;

– наводити приклади різних видів зарплати;

– знати про різні види виплат людям;

– знати про складання бюджету сім ї .

Ключові слова:

– зарплата;

– погодинна зарплата;

– зарплата за домовленістю;

– біржа праці;

– пенсія;

– стипендія;

– бюджет сім ї.

17

2

Види заробітної плати.

18

3

Як приймають людей на роботу?

Поняття «біржі праці».

19

4

Інші види виплат – пенсії, стипендії допомога.

20

5

Бюджет сім ї.

 

21

1

Тема 5 «Товари і послуги (4 години)

Товари і послуги.

 

Учні повинні:

– розрізняти товари і

 послуги;

– розрізняти виробників і споживачів.

Ключові слова:

– товари;

– послуги;

– виробники;

– споживачі;

– реклама.

22

2

Хто такі виробники?

23

3

Хто такі споживачі?

24

4

Реклама товарів і послуг.

25

1

Тема 6 «Ресурси»(10 годин)

Поняття ресурсів

Учні повинні:

– розрізняти види ресурсів;

– наводити їх приклади;

– скласти перелік для виробництва товарів;

– наводити приклад обмеженості ресурсів.

Ключові слова:

– природні ресурси;

– капітальні ресурси;

– трудові ресурси;

– фінансові ресурси;

– інформаційні ресурси.

26

2

Природні ресурси.

27

3

Капітальні ресурси.

28

4

Трудові ресурси.

29

5

Фінансові ресурси.

30

6

Інформаційні ресурси.

31

7

Поняття «економний». Економне

використання природних ресурсів.

32-33

8-9

Екскурсія на виробництво.

34

10

Урок узагальнення і систематика-ції знань. Гра «Заморочки з

економічної бочки».

 

 

4 клас (34 години на рік)

№ п/п

теми

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги щодо рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

1

Тема 1 «Економіка як наука»(5 годин)

Економіка як наука. Поняття «мікро» і «макро» економіка.

Учні повинні:

– розрізняти «мікро» і «макроекономіку»;

– наводити приклади різного рівня господарства;

Ключові слова:

– мікроекономіка;

– макроекономіка.

2

2

Економіка і суміжні науки.

3

3

Видатні економісти світу.

4-5

4-5

Знайомство з роботою навчального

закладу Сумської академії Банківської справи (екскурсія).

6

1

Тема 2 «Бюджет» (7 годин)

Поняття бюджету. Види і структура бюджету

Учні повинні:

– розрізняти види, знати структуру бюджету;

– наводити приклади бюджетних установ.

Ключові слова:

 – бюджет;

– дохідна частина;

– витратна частина;

– бюджетна установа.

 

7

2

Поняття державного бюджету

України.

8

3

Поняття обласного бюджету держави.

9

4

Поняття місцевого бюджету

 держави.

10

5

Поняття «бюджетної установи».

11-12

6-7

Екскурсія до бюджетної установи (лікарні, бібліотеки).

13

1

Тема 3 «Податки » (5 годин)

Знайомство з поняттям «податки». Значення і функції податків.

Учні повинні:

– знати про види податків

– практично обраховувати

 суму податків з зарплати батьків;

– знати специфіку роботи ДПІ.

Ключові слова:

– податки;

– види податків;

– ДПІ.

14

2

Види податків. Які податки платимо? Практичне обрахування суми податків.

15

3-5.

 

Державна податкова інспекція, спе-цифіка роботи. Юридична відповідальність за несплату податків.

16-17

4-5

Екскурсія до державної податкової інспекції

18

1

Тема 4 «Поняття «торгівлі».

Біржа»(9 годин)

Знайомство з торгівлею в минулі часи.

Види малої роздрібної торгівлі

Учні повинні:

– знати види торгівельних

 точок;

– роботу аукціону;

– роботу бірж;

– наводити приклади різних торгівельних точок.

Ключові слова:

– бутік;

– кіоск;

– біржа;

– фондова біржа;

– товарна біржа;

– валютна біржа;

– зовнішня торгівля;

– внутрішня торгівля.

 

19

2

Оптова торгівля.

20

3

Аукціон – вид ринкової торгівлі.

21

4

Поняття біржі. Значення і функції біржової торгівлі.

22

5

Види біржової торгівлі: фондова, товарна, валютна.

23

6

Внутрішня торгівля держави.

24

7

Зовнішня торгівля держави.

25-26

8-9

Екскурсія до малих торгівельних точок (кіоск, бутік).

 

27

1

Тема 5 Господарча діяльність в 

Україні (8 годин)

Поняття «господарство», господар-ча діяльність.

Учні повинні:

– встановлювати зв’язки між галузями господарства , що розвиваються в державі;

– галузями промисловості і необхідними умовами для їх розвитку.

Ключові слова:

– господарство;

–  господарська діяльність;

– промисловість;

– сільське господарство;

сфера обслуговування.

 

28

2

Види господарчої діяльності в нашій державі. Виробнича і неви-робнича сфери.

29

3

Промислова галузь в економіці держави.

30

4

Сільськогосподарча галузь в економіці держави.

31

5

Сфера обслуговування в економіці держави.

32

6

Екскурсія на підприємства свого міста.

33-34

7-8

Урок узагальнення і систематизації знань. Гра «Перший мільйон».                        

 Создан 21 сен 2013